Επόπτης των δεκάτων έν τω διαμερίσματι Λεμησσού...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1885-06-25)

Other

Collections: