Νέα κίνησις είς την πόλιν με το άνοιγμα των σχολείων...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-09-18)

Other

Collections: