Εκ Πάφου εστάλησαν τη Α.Μ. τω Αρχιεπισκόπω...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1889-05-11)

Other

Collections: