Δια του προσεχούς Αυστριακού αναμένεται και η ελλόγιμος κ. Ελένη Θ. Αντωνιάδου...

Unknown author (1887-08-29)

Other

Collections: