Την εβδομάδα ταύτην κατέπλευσε ενταύθα το συνήθως κατά τοιαύτην εποχήν καταπλέον Γαλλικόν ατμόπλοιον...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1887-08-29)

Other

Collections: