Εντός του οκταήμερου τούτου πολλά δυστυχήματα έλαβον χώραν εν Λεμησσώ.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1887-09-23)

Other

Collections: