Συνελήφθη τέλος ο Χασάν Πολύς και ηδυνήθη να αναπνεύση ανετώτερον η...αστυνομία μας.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1888-11-12)

Other

Collections: