Λευκωσία 25 Ιουλίου 1888

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1888-07-21)

Other

Collections: