Οι αντιπρόσωποι της επαρχίας Πάφου συνελθόντες εν τη Μητροπόλει...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1888-02-20)

Other

Collections: