Το καουργιοδικείον θα συνέλθη τον προσεχή Οκτώβιον και Νοέμβριον,...

Unknown author (1888-06-21)

Other

Collections: