Το καουργιοδικείον θα συνέλθη τον προσεχή Οκτώβιον και Νοέμβριον,...

Άγνωστος συγγραφέας (1888-06-21)

Other

Collections: