Δια του Αυστριακού της Τρίτης διήλθον της πόλεώς μας απερχόμενοι...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1888-07-29)

Other

Collections: