Κατ' αυτάς έλαβε χώραν εν Λευκωσία και ετέρα αυτοχειρία νέο τινός οθωμανού Σιεκερ-Ζαδέ καλούμενου...

Unknown author (1888-08-11)

Other

Collections: