Εν Κτήματι Πάφου την προπαρελθούσαν Κυριακήν απεβίωσε...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1888-09-15)

Other

Collections: