Το Νορβηγικόν πλοίον "Frederikke" με φορτίον χαρουπίων εξώκειλε παρά Πάφον

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1887-02-21)

Other