Η Πάφος απέστειλεν εσχάτως πρός την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπον...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1889-05-17)

Other

Collections: