Η Κυβέρνησις διώρισεν εν τω εν Κτήματι Πάφου...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1889-05-17)

Other

Collections: