Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1890-05-16)

Other

Collections: