Φαιδροί και ευφρόσυνοι ετελέσθησεν εν Βαρωσίοις...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1891-05-21)

Other

Collections: