Ένθερμος και ιεροπρεπής υποδοχή εγένετο έν Κτήματι της Πάφου...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1890-05-30)

Other

Collections: