Εκ Λεμησσώ τη 15 Οκτωβρίου 1890

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1890-10-18)

Other

Collections: