Ο Μ.Αρμοστης κατατίθηιν εναφοράν κατοίκων...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1891-04-23)

Other

Collections: