Επαρχία Πάφου: εκλογικόν τμήμα Κτήματος

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1916-09-30)

Other

Collections: