Ολίγα λόγια δια τον Άγιον Πάφου

Νικολαϊδης, Αρσένιος Κ. (1915-10-02)

Other

Collections: