Το εν Λέμησσω συλλαλητήριον

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1887-12-10)

Other

Collections: