Παραιτήσις του Αγ. Κιτίου από της Βουλευτικής Αντιπροσωπείας του διαμερίσματος Λεμησσού-Πάφου

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1902-01-22)

Other

Collections: