Καταδίκη είς θάνατον

Unknown author (1892-10-19)

Other