Δια την επαρχίαν Πάφου η συλλογή Χαρουπίων ωρίσθη η 1ην Αυγούστου

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1916-07-29)

Other

Collections: