Γενομένης συνελεύσεωςεν τη Μητρόπολει Πάφου προς εκλογήν Διοκητικού Συμβουλίου...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1916-02-05)

Other

Collections: