Η Α. Π. ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Ιάκωβος μετά της Θρονικής Επιτροπείας...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1916-01-29)

Other

Collections: