Την 1ην προσεχούς Νοεμβρίου Ν. θα λάβη χώραν εν Κτήματι Πάφου επαρχιακή Γεωργική και Κτηνοτροφική έκθεσις

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1915-08-07)

Other

Collections: