Εξελέγησαν μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου δια την επαρχίαν Αμμοχώστου...

Εφημερίδα Ένωσις (1914-12-05)

Other

Collections: