Καταδίκη εις θάνατον

Unknown author (1893-06-07)

Other