Επαρχιακόν Δικαστήριον Πάφου

Unknown author (1893-05-31)

Other