Ο διοικητής Πάφου

Unknown author (1893-05-17)

Other