Ο Μητροπολίτης Κυρηνείας εις Βάσαν

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1903-10-25)

Other

Collections: