Εκθέσις Μεγάλου Αρμοστού

Unknown author (1893-09-20)

Other