Αναμενόμενος Ιεροκήριξ εν Πάφω

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1892-10-14)

Other

Collections: