Οι αργυροί γάμοι εν Λάρνακι

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1892-10-21)

Other

Collections: