Λ/σμός του Νοσοκομείου Πάφου μέχρι της 31 Δεκεμβρ. 1892

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1893-02-02)

Other

Collections: