Ζητείται διά το Νοσοκομείον του Κτήματος Πάφου...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1892-06-01)

Other

Collections: