Η Πάφος παρίσταται σήμερον μάρτυς φρικώδους σκηνής

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1893-07-06)

Other

Collections: