Έν Πάφω τη βοηθεία ποιμένος τινός συνελήφθη...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1893-04-14)

Other

Collections: