Πάφος διαμείνας επί 25 έτη εις το εξωτερικόν επανήλθον εις Κύπρον...

Unknown author (1893-05-04)

Other

Collections: