Κατά το αυτόν εξάμηνον κατέπλευσον εις Λάρνακα...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1893-11-02)

Other

Collections: