Προσεχώς αφικνείται εξ Αγγλίας ο νέος πρόεδρος του δικαστηρίου Πάφου...

Unknown author (1893-11-16)

Other

Collections: