Εκ της επί της απογραφής εκθέσεως

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1893-07-27)

Other

Collections: