Νομοθετικόν συμβούλιον

Unknown author (1892-05-19)

Other

Collections: