Συμφωνητικά δια τροφοδοσίαν του στρατού

Άγνωστος συγγραφέας (1878-08-24)

Article

Collections: