Η κρίση της αριστεράς και ο καπιταλισμός σήμερα

Maris, Georgios (2014-08-11)

Article

Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να τονίσουμε πως καπιταλισμός είναι το σύστημα παραγωγής που η εργασία γίνεται εμπόρευμα, δηλαδή πωλείται και αγοράζεται ελεύθερα στην οικονομία. Αυτή είναι η κύρια διαφορά του καπιταλισμού από όλα τα άλλα συστήματα παραγωγής.

Collections: